Inspiratie voor wonen en verbouwen

Laat je inspireren tot bijzonder wonen!

Het realiseren van duurzame gebouwen Nederland

De voorbije jaren zijn er behoorlijke investeringen geleverd in het verduurzamen van ons land. In het bijzonder werd er daarvoor gekeken in de richting van de bouwsector. Er wordt dan ook vermoed dat 40 procent van het volledige energieverbruik in Nederland afkomstig is van de gebouwde omgeving. Het spreekt dan ook voor zich dat hier een significant voordeel kan worden behaald. Door het realiseren van duurzame gebouwen Nederland is het mogelijk om niet alleen het milieu een handje te helpen, daarnaast kan er ook nog eens een significante besparing worden gerealiseerd. Wil jij graag meer ontdekken over de realisatie van echt duurzame gebouwen in Nederland? Dan kan de onderstaande informatie je daar ongetwijfeld bij helpen.

Het voorzien van duurzame energiebronnen bij gebouwen

Het eerste waar je aandacht aan dient te besteden wanneer je bij wil dragen aan het realiseren van duurzame gebouwen Nederland heeft te maken met de mogelijkheid om zelf energie op te wekken. Ongeacht hoe duurzaam een bepaald gebouw ook mag zijn, het spreekt voor zich dat elektrische toestellen altijd energie zullen blijven verbruiken. Dat energieverbruik kan echter op een groene, duurzame manier worden opgevangen. Hiervoor kan er in de praktijk onder meer gebruik worden gemaakt van duurzame installaties waaronder bijvoorbeeld zonnepanelen.

Door gebruik te maken van zonnepanelen is het mogelijk voor een gebouw om (nagenoeg volledig) in diens eigen energiebehoefte te voorzien. Dit geldt niet in het minst voor gebouwen waarin de (extra) opgewekte hoeveelheid aan energie wordt opgeslagen in bijvoorbeeld warmtebatterijen. Voor deze batterijen geldt dan ook in de praktijk dat ze in staat zijn om niet alleen wind-, maar ook zonne-energie op te slaan. Zo kan je er absoluut zeker van zijn dat er helemaal niets van de opgewekte energie zal verloren gaan. Zo wordt ze tot op het laatste beetje altijd echt benut.

Aandacht besteden aan het energietransport

Het is bij duurzame gebouwen ook altijd belangrijk om aandacht te besteden aan het energietransport. Het is namelijk zo dat het van belang is om deze altijd zo kort mogelijk te houden. Het gaat er bij energietransport dan ook omdat de plaats waar de energie wordt opgewekt zo dicht mogelijk is gelegen tegen de plaats waar ze wordt verbruikt. Op deze manier wordt er namelijk onder meer voorkomen dat er alsnog ongewild energie verloren gaat.

Let op het gebruik van energiezuinige toestellen

Tot slot spreekt het voor zich dat er in duurzame gebouwen Nederland ook vaak gebruik wordt gemaakt van energiezuinige toestellen. Voor heel wat mensen geldt dat ze bij het kopen van toestellen zich hoofdzakelijk laten leiden door de aankoopprijs. Ze staan er echter niet bij stil dat energiebesparende toestellen niet alleen helpen om te besparen op het energieverbruik, maar ook op de kosten. Wil je dus anders gezegd niet uitsluitend kunnen genieten van een duurzaam gebouw, maar zou je ook nog eens graag een aantrekkelijke besparing willen realiseren op jouw energiefactuur? Dan is het zeker de moeite waard om ook in jouw woning gebruik te gaan maken van energiezuinige toestellen. Deze kunnen op heel wat verschillende vlakken het verschil maken.