Inspiratie voor wonen en verbouwen

Laat je inspireren tot bijzonder wonen!

Infrarood verwarmen ten opzichte van normaal verwarmen

infrarood warmtepaneel

Dit artikel vergelijken we infrarood verwarmen met normaal verwarmen. Met normaal verwarmen bedoelen we hier een centrale verwarming (CV) mee. Een CV werkt met warm water die door een systeem van buizen en radiatoren door het huis heen wordt gepompt. Hoewel er andere mogelijkheden zijn, gaan we hier van de situatie uit dat een woning een eigen gasketel heeft. Die manier van verwarmen vergelijken we hier met infrarood verwarmen.

Elektrisch versus gas

Voor infrarood verwarming wordt elektriciteit als energiebron gebruikt. De energiebron van een gasketel is dus gas. Het moet worden gezegd, dat in Nederland nog heel vaak fossiele brandstoffen voor de elektriciteitsopwekking worden gebruikt. Maar dat verandert heel langzaam naar duurzame opwekking. Met andere woorden, de elektrische stroom van het lichtnet, die we voor een infrarood warmtepaneel gebruiken, wordt steeds duurzamer. Dat geldt niet voor een gasketel. Die zal CO2 blijven uitstoten en dat veroorzaakt het broeikaseffect. De meeste mensen zijn het er over eens, dat er daardoor een klimaatverandering optreedt. Bovendien raakt het gas een keer op.

infrarood warmtepaneel

Lokaal versus centraal

Een infrarood warmtepaneel levert lokaal warmte op door middel van straling. Die straling warmt niet de lucht op, maar de voorwerpen, mensen en dieren waar de straling op valt. Dat is vergelijkbaar met zonnestraling. Infrarood straling heeft een beperkt bereik, namelijk van zo’n 3 meter. De straling is heel gericht en gaat alleen rechtuit. Wat niet binnen de stralingsbundel valt, wordt niet opgewarmd. Een infrarood warmtepaneel reageert heel snel. Als je die aanschakelt, voel je de warmte vrijwel onmiddellijk. Als je vervolgens het paneel uitschakelt, is het na-ijleffect zeer beperkt. Het woord centraal maakt deel uit van CV. We noemden al dat een CV-systeem bestaat uit een gasketel, buizen en radiatoren. Je kunt met kranen de temperatuur per ruimte regelen. Omdat het echter lang duurt totdat een ruimte met CV voldoende warm is, is het gebruikelijk om de radiator(en) nooit helemaal af te sluiten. CV warmt een hele ruimte op, of je een bepaald gedeelte daarvan nu wel of niet gebruikt.