Inspiratie voor wonen en verbouwen

Laat je inspireren tot bijzonder wonen!

Opslag van energie

Grote bedrijven gaan steeds meer ernaar toe om gebruik te maken van duurzame energievoorziening. Bij sommige hernieuwbare energiebronnen ontstaat echter een probleem dat bij traditionele fossiele brandstoffen niet voorkomt. Zonne-energie, wind-energie en waterkracht zijn namelijk niet op ieder moment van de dag evenredig beschikbaar. Maar ook de vraag naar energie is niet gelijk verdeeld over de dag. Er zijn piekmomenten en ook dalmomenten. Er is dus wel een behoefte aan een vorm van energieopslag, waarbij de overcapaciteit benut kan worden voor piekmomenten. Voor meer over de opslag van energie kun je lezen op https://www.bredenoord.com/nl/energie-opslag/.

Hydro-energie

Op dit moment zijn er verschillende veelgebruikte manieren van energieopslag. De meest voorkomende vorm van opslag is Hydro-energie. Door middel van (groen) opgewekte energie wordt water in een spaarbekken gepompt. Wanneer de reguliere energieproductie onvoldoende is kan er een sluis worden opengezet, waardoor water naar beneden stroomt langs alternatoren, die kinetische energie omzetten in elektrische energie. Maar door het vlakke landschap komt deze methode in Nederland niet vaak voor.

Accu’s

Energie kan ook worden opgeslagen in accu’s. Momenteel worden er veelal natrium-zwavel accu’s gebruikt. Deze (vaak) grote installaties hebben een hoge energiedichtheid, waardoor er veel energie per volume-eenheid kan worden opgeslagen. Het voordeel van accu’s is dat deze lokale vorm van energieopslag erg efficiënt is. De meest geschikte vorm van opslag heeft bovendien niet enkel met het landschap te maken, maar ook met de hoeveelheid energie die opgeslagen moet worden en hoe snel deze beschikbaar moet zijn. Opslag helpt om stroom lokaal te houden. Het is een hulpmiddel om zoveel mogelijk zelf opgewekte energie ook zelf te gebruiken. Dat is immers het meest efficiënt.